Havebesøg

Mariannes Lissau's baggrund: 45 år i branchen. Med denne baggrund vil jeg gerne tilbyde min hjælp og besvare folks
spørgsmål, og på den måde skabe større GLÆDE med og i haven.
Alle haveejere får på et eller andet tidspunkt brug for lidt faglig vejledning, hjemme hos sig selv, for at komme videre med haven.
Måske er du i tvivl om nogle praktiske ting, f.eks. gødskning og pleje af haven., beskæring af træer og buske, omplantning osv.
Måske mangler du ideer til omlægning, indretning af haven.

Jeg kommer på besøg i din have. Vi gennemgår sammen dele eller hele haven i 1 ½ - 2 timer og du får under gennemgangen, faglig
vejledning om indretning, pleje, plantning m.v. eller blot inspiration til ændringer eller fornyelse. Vejledningen tager naturligvis hensyn til
dine ønsker, muligheder og behov, så resultatet bliver til alles tilfredsstillelse.

Et typisk havebesøg varer 1 ½ - 2 time og koster således 850,00 kr. inkl. moms og kørsel. Konsulenttimer koster 375.00 inkl. moms
Løsning af problem-bedet: Er der et bed, en indkørsel eller et hjørne der driller..? Lån evt. vores kamera, tag et billede og lav en skitse
med ca. mål og verdenshjørnerne. Tag disse oplysninger med herned. På det grundlag har vi et godt udgangspunkt til at give Jer et planteforslag med professionel rådgivning.